Andorra
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

L’IGI recaptat (primer trimestre) és de 44,6 milions d’euros

Oficina d'atenció al públic del Departament de Tributs i Fronteres
Oficina d’atenció al públic del Departament de Tributs i Fronteres. Foto: ATV

L’impost general indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutit ha estat de 1.770,13 milions d’euros el primer trimestre del 2023, el +7,2% respecte el període homòleg de l’any anterior, i la quota repercutit ha estat de 73,06 milions d’euros el +9,4% respecte el mateix període de l’any anterior. Amb la mateixa tendència, la base suportat ha estat de 1.215,78 milions d’euros, el +11,5% respecte el primer trimestre del 2022. Pel que fa a la quota suportat, aquesta ha estat de 49,60 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del +12,0%. Tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, aquest ha estat de 44,60 milions d’euros. 

L’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), aquest s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents. El primer trimestre del 2023, aquest impost ha generat una base de tributació de 31,03 milions d’euros, el +15,5% respecte el mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat de 2,06 milions d’euros. 

L’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 3,41 milions d’euros el primer trimestre del 2023, el -2,4% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, aquestes han estat de 3,03 milions d’euros, amb una variació interanual del +101,8%. 

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Es tracta d’un impost de freqüència anual. No obstant, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +1,5% passant de 21.268 a 21.595 declaracions, pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021. De la mateixa manera la base de tributació general de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021, entre les dues publicacions, ha augmentat en +0,9% passant de 918,50 milions d’euros a 927,14 milions d’euros. 

En relació a la base de liquidació general de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021, entre les dues publicacions, s’ha incrementat en +0,4% passant de 479,10 milions d’euros a 481,01 milions d’euros. I pel que fa a la quota de liquidació de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021, entre les dues publicacions, s’ha incrementat en +0,2% passant de 48,67 milions d’euros a 48,76 milions d’euros. 

L’impost sobre societats (IS) grava la renda de les persones jurídiques. Es tracta d’un impost de freqüència anual. No obstant, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +2,0% passant de 8.079 a 8.243 declaracions, pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021. De la mateixa manera la base de tributació positiva, entre les dues publicacions, ha augmentat en un +1,8% passant de 1.011,55 milions d’euros a 1.030,23 milions d’euros pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021. 

D’una altra banda, pel que fa als casos on la base de tributació ha estat negativa, entre les dues publicacions, s’ha passat de -214,42 milions d’euros a -217,52 milions, un +1,4%.

Finalment, pel que fa a la quota de liquidació corresponent a l’exercici econòmic 2021, entre les dues publicacions, ha disminuït en -12,2% passant de 72,10 milions d’euros a 63,29 milions d’euros.